SH-EjendomsDrift V/Søren Havlit. Ildfuglevænget 55, 5260 Odense S.

Nyheder

 

 

SH-EjendomsDrift har mange års erfaring med drift og vedligeholdelse af alle typer ejendomme.

 

Vores målgruppe er udlejer, erhvervs ejendomme, Andels og Ejerforeninger.

 

SH-Ejendomsdrift fungerer som sparringspartner for ejer og/eller bestyrelsen vedrørende forbedringer, ombygninger, renoveringsarbejde eller mulige besparelser vedrørende den daglige drift.

 

Kontakt os for et godt og uforpligtende tilbud.

 

 

 

Vi ser det som vores vigtigste opgave, at du som ejer- andelshaver, opnår det bedste mulige driftresultat af din ejendom. Det er derfor vigtigt at have den rette ekspertise til at varetage den daglige drift og vedligehodelse af jeres ejendom. Et af de særlige forhold for Foreningsejendomme er, at alle beslutninger vedrørende drift og vedligeholdelse skal træffes af bestyrelsen og generalforsamlingen. Først herefter udføres opgaverne i nært samarbejde med SH-EjendomsDrift.

 

SH-EjendomsDrift kan bl.a. tilbyde Ejer- og Andelsforeninger følgende.

 

  • Inspektøraftaler, så bestyrelsen ikke skal tage sig af den daglige drift
  • Rekruttering og ledelse af ejendomsmestre og -assistenter
  • Serviceaftaler og lovpligtige eftersyn af tekniske anlæg, så de opdateres periodisk og er økonomisk optimale
  • Udarbejdelse af vurderingsrapport efter retningslinjerne i ABF fra andelsboligforeningens fællesrepræsentation
  • Koordinering og tilsyn med viceværter, håndværker og andre serviceleverandører
  • Udarbejdelse af 10 års- vedligeholdelsesplaner inkl. budget for at fremtidssikrer en sund ejendom
  • Forslag til energibesparelser samt besparelser på den daglige drift
  • Vores firma har desuden stor erfaring med administrativ håndtering af byggesager og har gennem årene hjulpet mange foreninger trygt og sikkert gennem byggesager
  • Deltagelse ved generalforsamlinger og bestyrelsesmøder

 

 

 

 

 

Kontakt os for yderligere oplysninger

 

 

Tlf.: 6595 9607 kl. 8-10

Mob.: 2036 9607

E-mail: sh@sh-ejendomsdrift.dk